Grupuri si organizatii de producatori legume-fructe


Recunoasterea ca si grup de producatori se refera atat la producatorii de legume – fructe care beneficiaza de Regulamente ale Uniunii Europene (ex. 1182) si legii 694, cat si celorlalti producatori din agricultura care pot accesa proiecte pentru fondurile structurale.
Conditii necesare recunoasterii ca si grup recunoscut preliminar, drepturi si obligatii (numai pentru producatorii de legume fructe)

Recunoasterea
Persoana juridica

Recunoasterea
Producatorii asociati in cadrul unei persoane juridice pot obtine recunoasterea respectivei persoane juridice ca grup de producatori doar daca satisfac toate conditiile minime specificate de legislatia in vigoare.
Recunoasterea grupului se acorda de catre autoritatea competenta aleasa de fiecare stat membru al Uniunii Europene.

Categorii de conditii minime ce trebuiesc indeplinite pentru a putea obtine recunoasterea unei persoane juridice ca grup de producatori
1 Conditii cu privire la prevederi statutare
In statutul persoanei juridice care doreste recunoasterea ca grup de producatori, trebuie sa fie expres mentionata obligativitatea membrilor:
– sa aplice deciziile adoptate de persoana juridica privitor la productie, raportarea datelor privind productia, comercializarea si protectia mediului inconjurator
– sa faca parte numai dintr-o singura grup de producatori pentru aceeasi grupa de produse
– sa comercializeze cel putin 75% din productia realizata prin intermediul respectivei persoane juridice, de preferat 100%
– sa puna la dispozitie, informatiile solicitate de persoana juridica referitoare la suprafetele recoltate, cantitatile recoltate si vanzarile directe, in vederea intocmirii statisticilor
– sa plateasca contributiile financiare prevazute in statutul persoanei juridice
– sa achite contributia financiara necesara pentru finantarea persoanei juridice

De asemenea, in statut trebuie sa existe prevederi cu privire la:
– modul de adoptare a deciziilor in cadrul organelor de administrare si control prin proceduri democratice
– procentul maxim de voturi de care poate dispune un singur membru
– penalitatile pentru nerespectarea obligatiilor ce revin membrilor
– regulile de admitere de noi membri (durata minima a calitatii de membru nu poate fi mai mica de un an).

2 Conditii cu privire la numarul minim de membri
Numarul minim de membri producatori este 5.

3 Intocmirea planului de recunoastere
Planul de recunoastere trebuie sa cuprinda istoricul grupului, date despre membri si masuri ce vor fi luate in vederea dezvoltarii posibilitatilor de vanzare a produselor si imbunatatirea conditiilor de mediu.

Drepturi
Ajutorul pentru grupurile recunoscute financiar se acorda pe durata implementarii planului de recunoastere si se calculeaza ca procent din valoarea productiei comercializate anuale. Pentru valori ale productiei comercializate anual sub 1.000.000 Euro, procentele aplicate pentru calcularea sprijinului financiar sunt 10%, 10%, 8%, 6%, 4% respectiv pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si al cincilea an de implementare a planului de implementare.

Pentru ceea ce depaseste 1.000.000 de Euro, procentele aplicate sunt: 5%, 5%, 4%, 3%, 2%. Suma este forfetara si se poate folosi pentru cheltuieli de adminsitratie.

Pentru investitii in sistemul de marketing (ex. depozite, linii de sortat, etc) sprijinul financiar este de 75% din valoarea investitiei.

Obligatii
Grupul recunoscut preliminar are obligatia ca in maxim 5 ani de zile sa devina organizatie de producatori.